Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2015

bloodymilk
4049 05bd 500
Reposted fromkapela kapela

February 18 2015

bloodymilk
6729 25aa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadusix dusix
bloodymilk
4537 2115 500
Reposted fromjackie777 jackie777 viadusix dusix
bloodymilk

February 17 2015

9254 00f6
Reposted fromimaddgine imaddgine viaAgnese Agnese
bloodymilk

Brunchcity.


Brussels.


Madrid.


Beijing.


Berlin.


London.


Marrakech.


via Andrea G.Portolés and Bea Crespo.
Reposted fromgrycan grycan viadusix dusix

February 16 2015

bloodymilk
3305 026d
bloodymilk
9320 94c2
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viasavor savor
bloodymilk
9305 7c4a 500
Reposted fromZupaZalkopoligamii ZupaZalkopoligamii viaohhh ohhh
bloodymilk
Reposted frombluuu bluuu viajosephine josephine
5240 ddf9 500

ursulavernon:

earthpics4udaily:

Male lizard holding up his girlfriend so she can take a nap

My husband would do this for me, and he would have the exact same expression while he did it, too.

bloodymilk
5947 1ff5 500
Reposted fromkjuik kjuik viakarmacoma karmacoma
bloodymilk
bloodymilk
2142 88d1 500
Reposted fromvanilka vanilka viawildsisterhood wildsisterhood
bloodymilk
Po raz kolejny Warszawa pokazała, że nie pierdoli się w tańcu i jak coś robi, to na pełnej kurwie. Udało nam się zjarać most. Ale nie taką drewnianą kładkę nad strugą, pod filarem której siedzi troll od myta. Nie, na bogatości, w oparciu o 17 instytucji, pierdolnęliśmy napalmem w Łazienkowski.

Ja wiem, że to zabrzmi chujowo, ale to jest ten moment, w którym jestem dumny z mojego miasta. Ale tak dumny, że serce mało mi nie wyrwie klatki piersiowej.

SPALILIŚMY PIERDOLONY MOST. MIKE-OSCAR-SIERRA-TANGO.

WHISKEY TANGO FOXTROT.
— Radek Teklak na swoim Facebooku, 15.02.15
Reposted from1923 1923
bloodymilk
3485 a372
Reposted fromhormeza hormeza viawildsisterhood wildsisterhood
bloodymilk
6008 1051 500
Tom Waits by Ed Caraeff, 1972
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabirke birke
bloodymilk
6083 e934
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viasowaaa sowaaa
8071 57dc 500
Reposted fromnosmile nosmile viasowaaa sowaaa
bloodymilk
1117 739f
love.
Reposted fromcytaty cytaty viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl