Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2015

bloodymilk
0525 318b 500
małgorzata halber
Reposted fromrol rol viatwice twice
7577 5fea 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatwice twice
bloodymilk
4534 a0a5 500
Reposted fromfor-witches for-witches
bloodymilk
4714 3723 500
Reposted fromkjuik kjuik viackisback ckisback
9203 9b04 500
Reposted fromerial erial viackisback ckisback

February 13 2015

bloodymilk

204/2015

*** (biel się nie smuci...) - Tadeusz Różewicz

biel się nie smuci 
ani weseli 
tylko się bieli

uparty 
mówię do niej 
że jest biała

ale biel nie słucha 
jest ślepa 
i głucha

jest doskonała

i staje się 
bielsza 
powoli powoli

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viahormeza hormeza
bloodymilk
3443 5428
Reposted fromIriss Iriss viahormeza hormeza
bloodymilk

February 12 2015

bloodymilk
9727 3673 500
Reposted fromdur69 dur69 viapeper peper
2648 c82b 500

cussyeah-wesanderson:

puppydogsburogu:

Wes Anderson rides a bike — Saoirse Ronan’s bike, and carrying Saorise Ronan’s supply of Mendl’s baked goods — from the new book, “The Wes Anderson Collection: The Grand Budapest Hotel” (Abrams, $35). Photo: Martin Scali/Twentieth Century Fox Film Corp.

(c) Rides a Bike FB

This photograph is flawless in every way.

Reposted fromtwice twice viapeper peper
bloodymilk
4564 2c37 500
Reposted fromtichga tichga viajosephine josephine
bloodymilk
7883 0570
Reposted fromDuo Duo viaoopsiak oopsiak
6986 c369 500

beautifulpicturesofhealthyfood:

How-to Make Homemade Nut Butters…RECIPE

Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaoopsiak oopsiak
9845 13e1 500

takemetomountains:

"i cannot understand how a language like sign language - the richest in expressions, the most energetic, the most advantageous in its universal intelligibility is still so neglected and that only deaf speak it. this is, i confess, one of those irrationalities of human mind that i cannot explain."

pierre desloges, 1779

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
bloodymilk
Reposted fromtwice twice viabirke birke
bloodymilk
4366 6821 500
Reposted frombwana bwana viaschrodingersdog schrodingersdog
bloodymilk
bloodymilk
2747 9f12 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
bloodymilk
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viaohhh ohhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl